Η ελληνική αγορά ρεύματος και αερίου
μπροστά στα νέα δεδομένα

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Wyndham Grand Athens

Power & Gas Supply Forum

Συνέδριο για την αγορά προμήθειας ρεύματος και αερίου οργανώνει το energypress

Ενόψει των τεκτονικών αλλαγών που φέρνει το target model και με δεδομένη την ανάγκη επέκτασης και εδραίωσης σε υγιείς βάσεις της αγοράς προμήθειας ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, και ειδικά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ανάγκη που αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωση της χώρας, η δημοσιογραφική ομάδα του energypress διοργανώνει συνέδριο με τίτλο: Power & Gas Supply Forum – Η ελληνική αγορά προμήθειας μπροστά στα νέα δεδομένα.

H ατζέντα και οι ομιλητές που θα ανακοινωθούν σύντομα εξασφαλίζουν την πλήρη και σε βάθος ανάδειξη των σημερινών προβλημάτων, των προκλήσεων, αλλά και των προοπτικών της προμήθειας στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά με την εφαρμογή του target model αλλά και την εξέλιξη των τεχνολογιών.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου παρουσιάζονται παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Το πλαίσιο των αγορών προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Αγορά Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας – Στρεβλώσεις, προκλήσεις και προοπτικές

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Το πλαίσιο και η αγορά προμήθειας Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη και την Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Παρουσιάσεις – Έρευνες για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αέριου

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι προμηθευτές την επόμενη μέρα

Χορηγοί

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

 ΧΟΡΗΓΟΙ

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ