Η ελληνική αγορά ρεύματος και αερίου
μπροστά στα νέα δεδομένα

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Wyndham Grand Athens

Ομιλητές

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Χορηγοί